o nás
baterie
lisy
hodiny
chemický velín
vývoj
reference

Úvodní stránka

pozadí

Lis pro zkoušení pružnic a pružin

Nabízíme komplexní vypracování elektročásti a systému řízení SW a HW lisu stávajícího, či nového na zkoušení pružin a pružnic s tiskem výstupních protokolů včetně grafu dle UIC 821 a 822 za respektování následujících technických parametrů.

Lis na zkoušení listových pružnic

Zařízení umožňuje zkoušení pružnic dle předpisu V20/5 a následných předpisů. Svými technickými parametry splňuje normu ČSN 250251 a umožní zkoušení pružin a pružnic dle UIC 821 a 822.

Technické parametry

max.zkušební síla 195 000 N
šířka pružnice 90 - 120 mm
délka pružnice 500 - 1880 mm
výška pružnice 400 mm

Lis na zkoušení vinutých pružin tlačných

Technické parametry

max.zkušební síla 500 - 100 000 N
max. vnější průměr vinutí 285 mm
max. volná délka 450 mm

Za těchto technických parametrů nabízíme:

1. Vypracovat projekt elektro pro lis s výše uvedenými parametry. Bude-li to možné, specifikovat úpravu elektročásti stávajícího lisu, aby mohl zkoušení pružinicí (pružin) provádět.

2. Po schválení pojektové dokumentace provést realizaci projektového řešení v členění:
    2.1 Zrealizovat řídící počítač, včetně jeho vyzbrojení
    2.2 Provést zapojení silnoproudých obvodů, včetně zapojení elektrohydraulických prvků
    2.3 Provést zapojení sdělovacích obvodů
3. Vypracovat systémový projekt na zkoušení pružin a pružnic dle platných metodik UIC.
4. Vypracovat technologický SW pro řízení lisu.
5. Vypracovat obslužný a vyhodnocovací SW pro protokoly.
6. Zaškolit obsluhu lisu.

Popis funkce

Postup vlastního zkoušení pružnice (pružiny) probíhá automatizovaně podle technologického postupu pomocí obslužného programu v řídícím počítači. Technologické postupy jsou vytvořeny ve spolupráci s technologem. Je v nich pro každý typ pružnice (pružiny) definováno max. zatěžovací síla, výška nezatížené pružnice (pružiny), body zatěžovací charakteristiky podle výkresu atd. (Lze vytvořit i více postupů pro jednu pružinu). Výsledky se vytisknou ve formě protokolu. Pro pružnice a pružiny používané Českými drahami s.o. jsou tyto protokoly schváleny GŘ ČD.

Ukázka grafu

Ukázka grafu pružnice