o nás
baterie
lisy
hodiny
chemický velín
vývoj
reference

Úvodní stránka

reference vybavení zkušebny pozadí

Realizované akce

Chemické analýzy

Centrální chemický velín s automatickým řízením a sledováním jednotlivých chemických analýz. Řešení obsahovalo projektové řešení technologie chemického velína, realizaci analogové ústředny pro automatizované měření a přenos hodnot vodivostí, přepojování vzorků pro analyzátory apod.

Návrh a realizace spojení analyzátorů a analogové ústředny po sítích s řídícím počítačem PC - aplikační řídící software pro komunikace po sítích s analyzátory a analogovou ústřednou a uživatelský obslužný software. ČEZ a.s. Elektrárny Prunéřov I.

Zařízení pro kapacitní zkoušky niklo-kadmiových AKU článků

Dodáváme dva základní typy zařízení na formování NiCd AKU článků, FZ 20 pro články s kapacitou od 6 do 100 Ah a FZ 80 pro články s kapacitou od 100 do 400 Ah. Zařízení umožňují automatizované provádění formovacích cyklů sestávajících z operací nabíjení a vybíjení, kdy dochází k odpojování jednotlivých článků při dosažení minimálního vybíjecího napětí. Ovládání zařízení a zpracování výsledků měření zajišťuje počítač PC, který je po síti spojen s technologickým mikropočítačem a digitálně řízeným polovodičovým zdrojem.

Zařízení FZ80 jsou instalována ve VD Žilina, DKV Bohumín, DKV Plzeň a v SAFT FERAK Raškovice, kde je i zařízení FZ20.

Hodiny řízené DCF77

Hodiny DCF-1R - časovou ústřednu používá Český a Slovenský rozhlas a některá soukromá rádia. Z hodin se vysílá časové znamení a řídí se jimi podružné hodiny. Hodinami DCF-1R jsou nyní vybavena všechna krsjská studia Českého rozhlasu a celý Slovenský rozhlas. Pro rozhlas jsme dále dodávali stopky ST1 a elektonické podružné hodiny PD4.

Vybavení zkušebny NiCd akumulátorů

Pro SAFT-FERAK jsme zrealizovali řadu zařízení pro testování NiCd článků. Zařízení zajišťují nabíjení a měření vybíjecích křivek s proudy do 20, 100 a 400 A, rychlovybíjení do 2400 A a proud pro test odolnosti článků až do 6000 A, dále měření vybíjecích křivek zvlášť pro kladnou a zápornou elektrodu pomocí referenční zinkové elektrody a cyklování s rozsahy100 A a 30 A) pro měření životnosti. Popis části vybavení zkušebny i s fotografiemi je zde.

Vývoj programového vybavení počítadla semen

Při počítání bylo nutné rozlišit celá semena od kousků slupek a jiných nečistot. Proto se při průletu počítá plocha stínu a podle zadaného rozmezí ploch získaného při učení se rozhoduje o započítání. Program obsahuje též diagnostické funkce. Počítadlo vyrábí firma SBV

Dataloger pro sledování provozu baterií

Dataloger je určený pro dlouhodobé sledování provozu baterie. Obsahuje vstupy pro měření napětí a proudů dvou baterií a teploměr. Doba činnosti z vestavěné baterie 4,4 Ah může být dle nastaveného režimu týden až půlroku.