o nás
baterie
lisy
   hodiny   
chemický velín
vývoj
reference

Úvodní stránka

vlastnosti NiCd baterií údržba baterií zařízení FZ80 rozšíření FZ80 pro Pb a LiFePO4 Historie tohoto zařízení
pozadí

Vlastnosti NiCd baterií

Existují dva druhy NiCd článků

NiCd články existují ve dvou provedeních - otevřené, kde se při přebíjení rozkládá voda na vodík a kyslík a hermetické, kde se kyslík z kladné elektrody katalyticky spaluje na záporné, brání tak jejímu plnému nabití a vzniku vodíku. Tyto dva typy článků mají rozdílný konec nabíjecí charakteristiky a z toho vyplývá i rozdílný způsob nabíjení a používání.

Napětí hermetického článku se po nabití kladné elektrody ustálí na 1,55V a vlivem ohřevu mírně klesá. V tomto bodě je nutné nabíjení přerušit nebo proud snížit. Tyto články nelze nabíjet konstantním napětím.

nabíjecní hermetického NiCd článku
Nabíjecí křivka hermetického článku

U otevřených článků používaných v průmyslu a v železniční dopravě se po nabití obou elektrod napětí zvýší na 1,75V a přebíjení způsobí pouze úbytek vody. Článek lze za dostatečně dlouhou dobu nabít už při napětí 1,43V, proto se tyto články používají i v režimu dobíjení konstantním napětím. Bližší informace o průmyslových NiCd bateriích lze získat u výrobce Saft-Ferak.

nabíjení otevřených NiCd článků
Nabíjecí křivky starších článků KPH150 získané na zařízení FZ80