o nás
baterie
lisy
hodiny
chemický velín
vývoj
reference

Úvodní stránka

chemický velín průtokové čidlo
pozadí

Centrální chemický velín

Zpracujeme projekt centrálního chemického velínu s automatizovaným řízením a sledováním jednotlivých chemických analýz a zajistíme reslizaci technologické části včetně systému řízení.

Postupně vypracujeme:

  1. Projektové řešení technologie chemického velínu včetně vzorkovacího systému s respektováním značení KKS
  2. Návrh a realizaci technologického zařízení včetně distribuovaných a vzájemně propojených řídících systémů pro automatuzované definování režimu měření a čtení naměřených hodnot sledovaných analyzátorů např.: vodivosti, pH, O2, SiO2 atd.
  3. Aplikační řídící software pro komunikaci s jednotlivými analyzáty se zajištěním editace front měření chemických analýz dle momentální potřeby dispečera
  4. Aplikační řídící software krátkodobou i dlouhodobou archivaci zmeřených chemických analýz, jejich vyhodnocení pomocí tabulek a grafů, včetně vyhodnocení akčních úrovní
  5. Návrh a realizaci technologického zařízení včetně programového vybavení pro dávkování chemikálií a tím zajištění potřebného chemického režimu v parovodních okruzích

Popis řešení

Vzorkovací potrubí páry, kondenzátu, napájecí vody atd je dovedeno do vzorkovny umístěné pravidla uprostřed vzorkovny (není však podmínkou). Zde se provádí měření vodivosti a koncentrací vybraných chemických látek, např. SiO2, Fe, NH3, Na, N2H4. Měření koncentrace kyslíku se provádí co nejblíže odběrovému místu. Chemický velín je propojen se vzorkovnami sdělovacími kabely. Osvědčené technické vybavení je pro SiO2, Fe, NH3, N2H4, Na, O2 od firmy Bran-Lueebbe, Polymetron a pro vodivosti ZPA Nová Paka.

protokol o měření