o nás
baterie
lisy
hodiny
chemický velín
vývoj
reference

Úvodní stránka

reference vybavení zkušebny pozadí

Vybavení zkušebny NiCd článků

Po realizaci několika formovacích zařízení jsme též začali s postupným vybavováním zkušebny u výrobce baterií. Nejprve byla realizována zařízení pro měření vybíjecích křivek, dodatečně doplněná např. o měření pomocí referenční zinkové elektrody a o další funkce. Nejstarší zařízení jsou v provozu od roku 1995 a od té doby došlo k několika zásadním modernizacím HW i SW.

články při měření

Na obrázku jsou 4 stanoviště po 5 článcích, 2x 80A a 2x 400A. Každý článek má svůj vybíjecí odpor realizovaný z výkonových tranzistorů. Nabíjení je pro pětici článků společné.

vybíjecí zátěže 1,2V 400A
vybíjecí odpory 1,2V/400A, vlevo staré provedení s přidaným modulem pro krátkodobé zvýšení proudu do 800A a vpravo nové s kombinací tranzistorů a odporů.

Pro rychlovybíjení byla realizována zátěž sestavená z tranzistorů a z litinových odporů.

vybíjecí zátěž 6V 750A

Zátěž vybíjí společně všech 5 článků proudem až 750 A a slouží zejména při vybíjení za nízkých teplot. Proto je umístěna u stropu nad mrazákem.

Pro měření životnosti článků bylo realizováno celkem 12 vzájemně propojených zdrojů/zátěží s max. proudy 30 a 100A, které v rámci společného stejnosměrného napájení rekuperují. Napájení je pro případ krátkodobých výpadků zálohováno baterií.

cyklovací zařízení
Na obrázku je pohled do rozvaděče se 3 měniči 30A a 3 měniči 100A.

Pro měření dobíjení baterií konstantním napětím jsme realizovali zdroje 8V/16A a 8V/80A s kolísáním napětí pod 10 uV.

zdroj ZD80
Zdroj měří časový průběh dobíjecího proudu při konstantním napětí od počáteční hodnoty dané nastaveným omezením až do proudu v řádu mA. Zdroje jsou připojeny na počítač.

Náš zatím největší vybíjecí odpor pro 6V / 6000 A

Vybíjecí odpor umožňuje nastavit vybíjecí proud v rozmezí 100 až 2400 A bez časového omezení a krátkodobě do 6000 A. Přesnost nastaveného proudu je lepší než 0,5 %. Odpor je možné dle potřeby připojovat k různým měřícím stanovištím, proto je realizován jako pohyblivý. Pro dosažení potřebného poměru hmotnost/výkon byl odpor realizován ze 120 paralelních odporových drátů ovládaných po sekcích lineárně tranzistory. Další skupina tranzistotů je připojena přímo, bez odporů. Zařízení umožní dosažení maximálního proudu již od svorkového napětí 1,5 V.

vybíjecí zátěž 6V 2400/6000A
Celkový pohled na zařízení


vybíjecí zátěž 6V 2400/6000A detail
Pohled ze strany - pólu, na kterém je umístěn bočník


vybíjecí zátěž 6V 2400/6000A řada tranzistorů
řada tranzistorů po odkrytování


vybíjecí zátěž 6V 2400/6000A řada tranzistorů, druhá strana