o nás    
  baterie  
      lisy      
   hodiny   
chemický velín
     vývoj     
reference

Úvodní stránka

vlastnosti NiCd baterií údržba baterií zařízení FZ80 rozšíření FZ80 pro Pb a LiFePO4 Historie tohoto zařízení pozadí

FZ80 - zařízení pro měření a formování Aku-článků

Zařízení FZ80 umožňuje provádění formovacích cyklů a kapacitních zkoušek u všech typů alkalických osvětlovacích a startovacích akumulátorů používaných v železničních kolejových vozidlech. Cyklus formování a měření kapacity je automatizovaný a probíhá dle předpisu V98/62. měření NiCd článků

Zařízení FZ80 s příslušným rozšířením dále umožňuje nabíjení a měření kapacity olověných gelových baterií a baterií LiFePO4.

Zařízení je koncipované jako modulární pracoviště pro formování a měření kapacity jednotlivých článků. Moduly lze sestavovat až do celkového počtu 96 nabíjených článků pro proud do 50 A a max. 72 článků pro proud do 80 A. Před realizací je nutno vypracovat projekt, který mimo jiné řeší potřebný počet zařízení a počet článků s ohledem na potřebnou výrobní kapacitu, dispoziční uspořádání, bezpečnost práce atd.

Popis funkce

Zařízení provádí v automatickém režimu cyklus formování aku článků dle technologického postupu pro zadaný článek. Technologické postupy (sekvence operací , např. vybíjení proudem Iv; nabíjení proudem In po dobu tn; prodleva; vybíjení na kapacitu proudem Ik; konečné nabíjení apod.) vytvoříme na základě požadavků zákazníka a zákazník si může sám doplňovat technologické postupy pro nové typy článků.

Zařízení realizuje jednotlivé operace z technologického postupu pro všechny připojené články na pracovišti. Operace nabíjení je definována nabíjecím proudem a časem nebo u nabíjení s omezením napětí též max. napětím článku. Operace vybíjení je definována vybíjecím proudem a minimálním napětím článku. Při vybíjení se odpojují články, které dosáhnou minimální napětí a z vybíjecích časů se počítá kapacita.

Princip nabíjení článků s omezením napětí

Režim nabíjení s omezením napětí je především určen pro hermetické baterie, u kterých se nesmí překročit plynovací napětí, tedy pro olověné gelové baterie a baterie Lion a LiFePO4.

Nabíjení s omezením napětí lze s výhodou použít i u posledního nabíjení NiCd baterií po měření kapacity, zejména u startovacích článků. NiCd baterie se smí nabíjet max. proudem 0,2C (u některých typů stanoví výrobce jinou hodnotu), který se udržuje konstantní po celou dobu nabíjení. Pokud však není překročeno plynovací napětí, lze články nabíjet podstatně vyšším proudem, jako u nabíjení při konstatním napětí. Při vyšším proudu na aktivních hmotách naroste jemnější struktura krystalů a články mají v dalším provozu nižší vnitřní odpor. Zrychlené nabíjení nelze používat před měřením kapacity, mohlo by zkreslit výsledky měření.

Technické parametry

max. nabíjecí, vybíjecí proud    80 A
vybíjecí napětí článku   1 V (nastavitelné)
počet článků v jednom modulu   8
přesnost měření napětí   +/- 0,2% z max. měřené hodnoty 2V
přesnost nastavení a měření proudu   +/- 0,5% měřené hodnoty v rozsahu 20 až 100% max. proudu
přesnost měření času   +/- 0,1% z jmenovité doby vybíjení 5 hodin

Způsob připojení článků

svorka článku

Na základě dlouhodobých zkušeností je používáno připojení pomocí příložek utažených pod svorníky článku. Tento způsob připojení má při použití mechanizace (pneumatické nebo aku utahováky) minimální pracnost, spojení je spolehlivé a přídavná chyba měření způsobená úbytkem napětí je nižší, než dovoluje třída přesnosti zařízení. K příložkám vedou oddělené napěťové (měřící) a proudové přívody.

Umístění zařízení v akumulátorovně

Zařízení FZ80 má část (RB rozvaděče) umístěnou přímo nad měřenými články. Řídící systém a hlavní rozvaděč musí být umístěn v prostoru bez agresivních par. Je výhodné aby od řídícího počítače bylo do akumulátorovny vidět, ale není to podmínka. Prostorové uspořádání musí být řešeno v projektu.