o nás    
  baterie  
      lisy      
   hodiny   
chemický velín
     vývoj     
reference

Úvodní stránka

vlastnosti NiCd baterií údržba baterií zařízení FZ80 rozšíření FZ80 pro Pb a LiFePO4 Historie tohoto zařízení pozadí

Rozšíření FZ80G pro olověné baterie a baterie Li-on, LiFePO4

Zařízení FZ80 s tímto rozšířením umožňuje nabíjení a měření kapacity olověných gelových baterií a baterií LiFePO4, které se též začínají prosazovat ve výkonových aplikacích. Tyto baterie se sice neformují, ale zkušenosti ukazují, že u dlouhodobě vybitých olověných gelových baterií je možné pro desulfataci a obnovu kapacity využít jejich vysokou regenerační schopnost a několika nabíjecími/vybíjecími cykly kapacitu alespoň z části obnovit. U baterií Li-on a LiFePO4 je možné jejich nabíjení a kontrola kapacity.

Zařízení umožňuje nouzově i nabíjení a měření kapacity běžných autobaterií. Pokud by se měly autobaterie nabíjet častěji, bylo by nutné řešit odvětrání místnosti i RB rozvaděče.

Umístění zařízení v akumulátorovně

měření NiCd článků
Zařízení FZ80G (RB rozvaděče) jsou umístěny nad měřenými články, stejně jako RB rozvaděče pro NiCd články. Olověné baterie nesmí být umístěné ve společné místnosti s NiCd bateriemi. Řídící systém a hlavní rozvaděč je společný, využívá se stávající určený pro NiCd články. Prostorové uspořádání musí být řešeno v projektu.

Rozsah změn ve stávajícím zařízení FZ80

Vzhledem k přísnějším nárokům gelových baterií na zvlnění nabíjecího proudu je do obvodu baterií v hlavním rozvaděči doplněn filtr. Ten je potom využíván i pro NiCd baterie, což může přinést zvýšení přesnosti měření kapacity u malých článků. Pro zvýšení napětí tak, aby bylo možné nabíjet celou sadu osmi 12V bloků, je obvykle nutné doplnit další trafo. Pro zvýšení přesnosti a rychlosti měření je též vyměněn měřící převodník.

Zařízení je doplněno vzájemným blokováním, které umožňuje zvolit režim měření NiCd článků, nebo gelových baterií. Obě části využívají společný hlavní rozvaděč a nelze provozovat obě části současně.

Řídící program je změněn tak, že se v něm zobrazují dvě samostatná zařízení.

Nabíjení článků s omezením napětí

Na rozdíl od článků NiCd, kde je při nabíjení daný konstantní proud a čas a kde se počítá s přebíjením článků, při nabíjení olověných a lithiových baterií je nutné omezit nabíjecí napětí a tím zabránit přebití. U vícečlánkových bloků, jde nejsou přístupné propojky, je nutné hlídat alespoň maximální napětí bloků.

U olověných baterií se proto používají samostatné nabíječky pro každý článek nebo blok, baterie je zakázáno nabíjet v sérii. Na vozidle se bloky sice dobíjejí v sérii, ale tam se nevyužívá jejich max. nabíjecí napětí. Používání samostatných nabíječek je však nepraktické a pokud jich není dostatek pro současné nabíjení celé baterie, nabíjení je i zdlouhavé.

U zařízení FZ80 je nabíjení s omezením napětí řešeno tak, že při nabíjení celé baterie v sérii je hlídáno napětí každého článku zvlášť. Pokud první článek dosáhne maximální napětí, je proud celé baterie omezován tak, aby toto napětí nebylo překročeno.

Po dosažení nastaveného minimálního proudu je článek plně nabitý a je odpojen. Proud ostatních článků stoupne na nastavenou hodnotu, případně na hodnotu omezenou napětím některého dalšího článku. Dochází tak k postupnému odpojování všech nabitých článků, až dosáhne plného nabití celá baterie.

Způsob připojení článků

svorka článku

Na šňůrách zařízení FZ80G jsou příložky, které lze pomocí šroubů přitáhnout k vývodům článků s vnitřním závitem. Pro připojení k článkům a blokům s olověnými kónickými vývody se na příložky našroubují adaptéry. K příložkám vedou oddělené napěťové (měřící) a proudové přívody.