o nás
baterie
lisy
hodiny
chemický velín
vývoj
reference

Úvodní stránka

Řídící hodiny displeje podružné hodiny PD4 stopky ST1, ST2, STmin technická podpora Historie vývoje hodin PIK pozadí

Technická podpora

Ztratili jste návod od našich hodin? Zde jsou k dispozici návody k použití a textová část některých servisních popisů hodin. Pokud jsou vaše hodiny vybaveny modulem DCF-P, jeho popis najdete zde.
Rady pro optimální umístění antény najdete zde.
Informace o příjmu signálu DCF77 jsou zde.

Návody od výrobků PIK ve formátu PDF:

Hodiny DCF-1R, závady a jejich odstranění

Naše nejstarší hodiny DCF-1R pracují v rozhlasu už od roku 1993 a během této doby se vyskytlo několik typických závad, jejichž odstranění je poměrně jednoduché.

Příjem signálu

Hodiny by měly pokud možno trvale přijímat signál DCF. Při běžících hodinách je příjem indikován rozsvícenou tečkou na displeji za údajem hodin. Pokud nastanou problémy s čitelností signálu, tečka zhasne a hodiny pracují v autonomním režimu. Výpadek délky jedné až dvou hodin ještě nevadí, ale pokud je při namátkové kontrole tečka vždy zhasnutá, je potřeba s tím něco dělat. Může se jednat o trvalé rušení v blízkosti antény hodin, nebo o mnohem méně častou závadu antény nebo přijímače hodin.

Nejjednodušší test na čitelnost signálu je DCF budík, ze kterého vyndáme baterii a opět ji vložíme. Pokud budík umístěný v blízkosti antény hodin naběhne, je signál v pořádku. V opačném případě musíme hledat zdroj rušení, nebo lepší místo pro anténu. Kabel k anténě je možné prodloužit libovolně a anténu je možné odpojovat a připojovat i za provozu. Po odstranění závady by se měla tečka objevit po načtení kódu, to je za 3 až 5 minut. Výstup přijímače a průběh inicializace při běžících hodinách lze sledovat, pouze pokud jsou hodiny vybaveny modulem DCF-P. Hodiny s modulem DCF-P jsou také podstatně odolnější proti rušení v přijímaném signálu. Pokud po vypnutí a zapnutí hodin svítí na displeji vodorovná čára přes všechny segmenty, přijímač nemá signál a na vstupu přijímače není ani šum. Příčinou závady může být odpojená anténa, závada přijímače nebo zahlcení vstupu přijímače trvalým signálem, který nemění svoji úroveň.

Spuštění podružných hodin po restartu


Návod málokdo čte (vlastní zkušenost). Při opětném spuštění hodin po výpadku napájení podružné hodiny na minutovém výstupu nejdou a ani jít nemohou. Pro jejich spuštění je třeba přejít do nastavovacího režimu, nastavit na displeji shodný čas s časem podružných hodin a nastavovací režim ukončit. Tím se podružné hodiny spustí. Pokud je v hodinách modul DCF-P, pamatuje si čas podružných hodin i bez napájení a po načtení časového kódu se podružné hodiny nastaví a spustí automaticky.

Při pochybnostech, zda funguje výstup minutových impulzů, stačí spustit nastavovací režim a nenastavovat čas. Podružné hodiny se zastaví až po prvním stisknutí nastavovacího tlačítka. Na displeji se zobrazuje údaj podružných hodin a má se po minutě (při dorovnávání času po 2 vteřinách) měnit. Pokud se nemění, buď nebyly podružné hodiny nastaveny nebo jsou blokovány podpětím. Pokud se mění a na výstupu impulzy nejsou, jedná se o závadu modulu PDH. Na modulu je tubičková pojistka a při její výměně je nutné zkontrolovat, jestli není zkratované vedení k podružným hodinám.

Zálohovací baterie


V hodinách DCF-1R je použita bezúdržbová olověná baterie s životností cca 3 až 5 let. To je dostatečně dlouhá doba na to, aby údržba zapomněla, že tam nějaká baterie je. Konec životnosti baterie se pozná zpravidla až při výpadku el. energie, protože baterie časem ztratí kapacitu. Někdy však dojde ke zkratu článku. Projeví se to přebíjením ostatních článků s možným únikem pastovitého elektrolytu a někdy též snížením napětí zdroje v důsledku omezení nabíjecího proudu. Pokles napětí pod 21V zablokuje podružné hodiny, při odlehčení zdroje se podružné hodiny opět spouští a snaží se dohnat časový rozdíl. Při použití modulu DCF-P je v režimu nastavení podružných hodin podpětí indikováno na displeji.

Nejrychlejší odstranění závady je odpojení baterie vypínačem na zadní stěně hodin a následně výměna baterie. Podle místních podmínek je třeba uvážit, jestli je nutné zálohovací baterii používat. Pokud je celé pracoviště vybaveno zálohováním přes UPS, je lepší baterii z hodin odstranit. Pokud se baterie nepoužívá, je odpojená a zůstává v hodinách "jako rezerva", bez dobíjení stárne daleko rychleji a po 1 až 2 letech je nejen vybitá, ale i zesulfatovaná a bez kapacity. Hodiny s modulem DCF-P mohou pracovat i bez zálohovací baterie, v tom případě se po obnovení dodávky el. energie cca 4 minuty načítá časový kód a potom se automaticky nastaví podružné hodiny. Tato funkce je užitečná i při provozu přes UPS, protože ani při odpojení hodin ze zásuvky se neztratí údaj podružných hodin.